STUDENTSKA PRAKSA U APC/CZA

Donatori

 

POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

APC/CZA volonterima pruža mogućnost sticanja iskustva, znanja, veština i upoznavanja drugih kultura kroz angažman na redovnim aktivnostima organizacije. Volontiranje nije strukovno određeno i obuhvata najrazličitije oblasti (direktan rad sa migrantima u lokalnoj sredini, distribucija humanitarne pomoći i letaka, učešće na uličnim aktivnostima, držanje časova srpskog tražiocima azila i izbeglicama, asistencija psihologu prilukom savetovanja na terenu, asistencija pedagogu pri održavanju radionica u centrima za azil i školama širom Srbije, asistencija pravniku tokom pravnih savetovanja, prevođenje stručnih tekstova, dizajn promo materijala, organizacija humanitarnih događaja, konferencija i treninga, istraživanje, itd). Kao APC/CZA volonter imaćeš mogućnost izbora aktivnosti koje odgovaraju tvojim interesima i rasporedu.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj  nas  za više informacija.

E-mail: jovana.vincic@apc-cza.org

Adresa kancelarije: Mišarska 16, 11000 Beograd
Phone: +381 11 323 30 70; +381 11 407 94 65
Fax: +381 11 323 30 70
Webwww.apc-cza.org

Facebook: www.facebook.com/AzilUSrbiji
Twitter: https://twitter.com/APC_CZA

 

Konkurs za stručnu psihološku praksu
  Rok za podnošenje prijave je otvoren.   CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA/ASYLUM PROTECTION CENTER11118 Beograd, Sime Igumanova
Read more.
Konkurs za stručnu pravnu praksu
Rok za podnošenje prijave je otvoren. CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA/ASYLUM PROTECTION CENTER11118 Beograd, Sime Igumanova 14 Objavljuje:KONKURS
Read more.