PRAVNA POMOĆ

Donatori

 

 

 

               OPŠTA DOKUMENTA

                     Komisija za azil

                Liste sigurnih država

 

 

 

 

logo
Uspešan strateški slučaj Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila – lične radne dozvole tražiocima azila i izbeglicama bez naknade
Nakon uspešnog strateškog slučaja u kojem je Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila zastupao izbeglicu u postupku pribavljanja lične
Read more.
Licna radna dozvola vest 01
Pravna pomoć u integraciji i dobijanju radnih dozvola i zaposlenja
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila u okviru pravne pomoći omogućava tražiocima azila dobijanje ličnih radnih dozvola. APC/CZA prepoznaje
Read more.
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila obezbedio prvo priznavanje strane visokoškolske diplome za izbeglice
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je u julu ove godine uspeo da kroz pravno zastupanje obezbedi prvo priznavanje
Read more.
slika za clanak os lazarevac 1
Uključivanje azilanata, starijih maloletnika u postupak obrazovanja u Školi za funkcionalno obrazovanje odraslih “Đuro Salaj”u Lazarevcu
U okviru projekta LOVE - Pravo, Red, Vrednosti za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije,
Read more.
milkrm1
Pravnici APC/CZA pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u Centru za azil u Krnjači
Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) svakodnevno posećuju Centar za azil u Krnjači, gde u okviru svojih
Read more.
milsjmal
Pravno savetovanje tražilaca azila u centrima za azil u Sjenici i Tutinu
Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno pružaju pravnu pomoć tražiocima azila u svim azilnim centrima u
Read more.
apc
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti usvojila pritužbu APC/CZA protiv Vojvođanske banke a.d. Novi Sad
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje u postupku povodom pritužbe NVO „Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA"
Read more.
slepa pravda
PREKRŠAJNI APELACIONI SUD usvojio 4 žalbe APC/CZA – izbeglicama iz Somalije povređeno pravo na prevođenje
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA izjavio je žalbe na 4 presude Prekršajnog suda u Senti, odeljenje u
Read more.
logo
Izvanredan uspeh pravnog tima APC/CZA u 2015. godini
APC/CZA u brojkama: Pravni tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA ostvario je izvanredne rezultate u 2015. godini
Read more.
POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI: Bimbo Mihalj i opština Kanjiža diskriminisali tražioce azila
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije doneo je mišljenje u postupku povodom pritužbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila
Read more.